Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
28 tháng 9, 2015

Liên Lạc Truyền Thông: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Ông Mike Sullivan Hoạt Động Tích Cực để Ghi Danh cho Cử Tri tại Quận Harris

Ngày 5 tháng 10: Hạn Chót Ghi Danh Bỏ Phiếu

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris, Mike Sullivan, nhắc nhở cư dân ngày 5 tháng 10, 2015 sẽ là ngày cuối để ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới.

“Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu đã gần kề, chúng tôi đang cố gắng làm việc để gia tăng số cử tri ghi danh tại Quận Harris,” Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan nói. “Chỉ trong năm nay, chúng tôi đã đẩy mạnh nỗ lực để tiếp cận với cộng đồng bằng cách tổ chức trên 15 cuộc vận động cử tri ghi danh, huấn luyện trên 1622 tình nguyện đại biểu cho các trụ sở ghi danh cử tri, ghi danh cử tri tại các buổi lễ Nhập Tịch Hoa Kỳ và viếng thăm các trường học địa phương để hướng dẫn các học sinh lớp 12 ghi danh đi bầu. Những nỗ lực này giúp mang lại hơn 100.517 cử tri được ghi vào danh sách cử tri năm nay, với Quận Harris dẫn đầu tiểu bang là 2.054.215 cử tri đã ghi danh.”

Các cư dân có thể ghi danh đi bầu tại bất cứ địa điểm chi nhánh nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris hoặc có thể lấy đơn ghi danh cử tri tại bất cứ thư viện công cộng hay bưu điện Hoa Kỳ.

“Cuộc bầu cử Tháng Mười Một này vô cùng quan trọng, bởi chúng ta sẽ quyết định về nhiều vấn đề đang tranh luận, từ thị trưởng tương lai của Houston đến những đề xướng trong lá phiếu như tăng tiền miễn trừ thuế bất động sản,” Ông Sullivan nói. “Tôi muốn mọi người dân có đủ điều kiện đều ghi danh để đi bầu và chuẩn bị sẵn sàng.”

Luật lệ tiểu bang đòi hỏi công dân phải ghi danh đi bầu 30 ngày trước ngày bầu cử. Đơn ghi danh cử tri có thể nộp tại bất cứ địa điểm chi nhánh của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế trước 4:30 chiều ngày 5 tháng 10 hoặc gửi qua bưu điện với dấu đóng bưu điện Hoa Kỳ không quá ngày 5 tháng 10, 2015.

Nếu cử tri ghi danh đã dời chỗ ở nhưng vẫn thuộc trong phạm vi Quận Harris hoặc đã thay đổi tên họ, họ có thể cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấn vào nút Thay Đổi Tên / Địa chỉ dưới mục Ghi Danh Cử Tri.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập vào www.hctax.net.

BẢN TIN
28 tháng 9, 2015
Liên lạc: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Điều kiện để Ghi Danh Bỏ Phiếu:

Con Số Thống Kê
Các Cuộc Vận Động Ghi Danh Cử Tri năm 2015: 15*
Tình Nguyện Đại Biểu Các Trụ Sở Ghi Danh Cử Tri: 1.622*
Số Chương Trình Huấn Luyện Tình Nguyện Đại Biểu của các Trụ Sở Ghi Danh Cử Tri trong 2015: 86*
2015 Cử Tri đã Ghi Danh: 2.054.215*
Các Cử Tri Đã Ghi Danh trong Thành Phố Houston: 978.496*
2015 Cử Tri Mới Ghi Danh: 100.517*
*Số thống kê tính đến ngày 22/9/2015

Các Ngày Quan Trọng
5 tháng 10, 2015 Ngày chót ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Ngày 3 Tháng 11
19 tháng 10, 2015 Ngày đầu cho đợt bỏ phiếu sớm
23 tháng 10, 2015 Ngày cuối nộp đơn xin bỏ phiếu qua bưu điện (Ngày Nhận, không phải Ngày Đóng Dấu)
30 tháng 10, 2015: Ngày cuối của đợt bỏ phiếu sớm
3 tháng 11, 2015 Ngày Bầu Cử