Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
22 tháng 9, 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Mike Sullivan Khởi Sự Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử

Quận Harris tham gia vào nỗ lực của toàn quốc trong việc ghi danh cử tri ngày 23 tháng 9, 2014

HOUSTON – Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris, Mike Sullivan khởi sự Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử, 23 tháng 9 2014 tại Quận Harris để ghi danh cho các cử tri trước kỳ bầu cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 sắp tới.

"Ghi danh bỏ phiếu là điều rất dễ dàng và tôi mong muốn tất cả các cư dân của Quận Harris có thể thực hiện được," Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan cho biết. "Đó là lý do tại sao tôi phát động quy mô một chương trình ghi danh cho cử tri vào ngày 23 tháng 9 là Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử để đăng ký cho tất cả cư dân đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu. Hãy vào thăm trang mạng của tôi để tìm địa điểm ghi danh bầu cử gần nơi quý vị cư ngụ nhất. "

Các cư dân có thể vào http://www.hctax.net và xem trang Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử của Quận Harris để tìm địa điểm nơi họ có thể đến ghi danh bỏ phiếu. Họ cũng có thể cập nhật hồ sơ ghi danh trực tuyến dưới mục Ghi Danh Cử Tri nếu đã dời chỗ ở nhưng vẫn thuộc trong phạm vi Quận Harris hoặc đã thay đổi tên họ.

"Trong một năm rưỡi qua, văn phòng chúng tôi đã làm việc với hơn 50 tổ chức trong cộng đồng để giúp đỡ kêu gọi thêm nhiều người ghi danh bỏ phiếu," ông Sullivan nói. "Từ việc thực hiện các khóa huấn luyện ghi danh cử tri cho đại diện của các tình nguyện viên đến việc tổ chức các cuộc vận động ghi danh cử tri, chúng tôi luôn làm việc để đảm bảo cử tri hội đủ điều kiện được ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới."

Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử là sự nỗ lực phối hợp một ngày trên toàn quốc để vận động các cử tri ghi danh đi bầu. Được thành lập từ năm 2012 và là một nỗ lực của 50 tiểu bang nhằm giáo dục và ghi danh cho các cử tri. Ngày Toàn Quốc Ghi Danh Bầu Cử Năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9, năm 2014. Ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11, 2014 là ngày 6 tháng 10, 2014.

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, người tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri, lưu giữ hồ sơ cử tri được chấp thuận và chuẩn bị danh sách có chứng nhận của các cử tri đã ghi danh cho mỗi khu vực quận. Để tìm hiểu thêm hãy vào www.hctax.net.