Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
29 tháng 10, 2014

Liên hệ: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Mike Sullivan Nhắc Nhở Các Cử Tri Về Thủ Tục Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng

Thủ Tục Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng và Các Trường Hợp Miễn Trình

Với đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử đang được tiến hành, Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan muốn nhắc nhở cử tri cần phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để nhận dạng khi đi bầu, hoặc họ chỉ có thể bỏ phiếu tạm thời.

"Chúng tôi hiện có hơn 2 triệu cử tri ghi danh tại Quận Harris, và tôi mong rằng tất cả các cử tri hiểu rõ thủ tục xuất trình giấy tờ nhận dạng," Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan cho biết. "Tất cả các cử tri khi đi bầu đều phải xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ để được bỏ phiếu."

Nếu cử tri không xuất trình giấy tờ hợp lệ có kèm hình khi đi bầu, họ chỉ được phép bỏ phiếu một cách tạm thời. Sau khi bỏ phiếu, họ sẽ có cơ hội xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ để hợp thức hoá lá phiếu của họ tại bất kỳ Văn Phòng Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris nào mà hạn chót là ngày 10 tháng 11, 2014. * Thủ tục xuất trình giấy tờ nhận dạng chỉ áp dụng cho các cử tri bỏ phiếu tạm thời và đã không xuất trình giấy tờ tùy thân có kèm hình.

"Cử tri ghi danh không có giấy tờ nhận dạng nào và hội đủ điều kiện ấn định cho tình trạng khuyết tật có thể nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn tại văn phòng của tôi", ông Sullivan nói.

Để được chấp thuận cho miễn trừ vĩnh viễn, cử tri đã ghi danh phải cung cấp một trong những giấy tờ dưới đây:
- Giấy tờ từ Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng minh cá nhân bị khuyết tật
- Giấy tờ từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh cá nhân bị khuyết tật ít nhất là 50 phần trăm

Đơn xin Miễn Trình Giấy Tờ Nhận Dạng có thể lấy tại bất cứ chi nhánh nào của Văn Phòng Định Thuế-Thu Thuế và có thể nộp trực tiếp tại các địa điểm chi nhánh *, gửi bằng fax (713-274-2309), gửi e-mail (voters@hctx.net) hoặc qua bưu điện (PO Box 3527, Houston, TX 77.253).

Để biết thêm chi tiết liên quan đến giấy tờ nhận dạng, những trường hợp miễn trình hoặc thủ tục để hợp thức hóa, xin vào trang mạng www.hctax.net.

* Tất cả các địa điểm chi nhánh của văn phòng mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8g sáng đến 4g 30 chiều.

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan, cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, người tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri, lưu giữ hồ sơ cử tri được chấp thuận và chuẩn bị danh sách có chứng nhận của các cử tri đã được phê chuẩn cho mỗi khu vực quận. Để tìm hiểu thêm hãy vào www.hctax.net.