Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
1 tháng 10, 2014

Liên Lạc Truyền Thông: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Quý Vị Sẵn Sàng Đi Bầu Chưa? Hãy Nhớ Ghi Danh Bầu Cử!

Ngày 6 tháng 10 là Ngày Cuối để Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tháng Mười Một

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan muốn nhắc nhở các cư dân ngày cuối để ghi danh đi bầu đã gần kề. Hạn chót ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một là ngày 6 tháng 10, 2014.

"Ghi danh bỏ phiếu là một trong những điều dễ dàng nhất quý vị có thể làm để đảm bảo tiếng nói của mình được lắng nghe trong cộng đồng chúng ta," Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan nói. "Quý vị có thể hỏi lấy đơn ghi danh cử tri tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi hoặc in ra từ trang mạng, hoàn tất và gửi lại cho văn phòng. Chỉ cần nhớ, thư phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc vào ngày 06 tháng 10, 2014 để hội đủ điều kiện bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2014. "

Nếu cử tri ghi danh đã dời chỗ ở nhưng vẫn thuộc trong phạm vi Quận Harris hoặc đã thay đổi tên họ, họ có thể cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấn vào nút Thay Đổi Tên / Địa chỉ dưới mục Ghi Danh Cử Tri.

"Kể từ khi tôi nhậm chức, rất nhiều tổ chức trong cộng đồng đã gửi người đại diện tham dự các khóa đào tạo tình nguyện viên ghi danh cho cử tri trong toàn quận, được xem như là một phần chương trình tiếp cận cộng đồng của chúng tôi," Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan cho biết. "Cho đến nay, chúng tôi đã đào tạo gần 3.000 đại diện tình nguyện viên ghi danh cử tri và cá nhân chúng tôi đã thực hiện hơn hai mươi bốn cuộc vận động ghi danh cử tri. Tất cả những hoạt động này đã giúp cho chúng ta có hơn 2 triệu cử tri ghi danh tại Quận Harris. "

Quận Harris hiện đang có 2.052.550 cử tri ghi danh, trong đó 113.467 đã ghi danh trong năm nay. *

Nếu cư dân có thắc mắc gì về điều kiện ghi danh, có thể vào trang mạng www.hctax.net hoặc gọi 713-274-8200.

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan, cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, người tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri, lưu giữ hồ sơ cử tri được chấp thuận và chuẩn bị danh sách có chứng nhận của các cử tri đã được phê chuẩn cho mỗi khu vực quận. Để tìm hiểu thêm hãy vào www.hctax.net.

* Số cử tri đã ghi danh tính đến 30/09/2014