Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 27 Tháng Một, 2022

Hạn Nộp Thuế Bất động sản Quận Harris là Ngày 31 Tháng Một, 2022

Văn Phòng Thuế Vụ Mở cửa Nhận Thanh toán Thuế Bất động sản Trực tuyến và qua Điện thoại 24/7

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris Bennett nhắc nhở các chủ bất động sản rằng ngày cuối cùng để trả thuế bất động sản của họ cho năm 2021 là Thứ Hai, 31 Tháng Một, 2022 để tránh bị phạt và phải trả lãi, bắt đầu tích lũy vào ngày 1 Tháng Hai, 2022.

“Các chủ bất động sản Quận Harris được nhắc nhở rằng thời hạn nộp thuế bất động sản chỉ còn tính bằng ngày,” bà Bennett cho biết. “Đây lại là một mùa thuế bất động sản bất thường khác do sự gia tăng các ca mắc biến thể COVID-19, vì vậy chủ bất động sản có thể chọn trả thuế bất động sản của mình trong năm 2021 qua thư, trực tuyến, hay qua điện thoại bằng cách sử dụng e-check miễn phí.”

Tiền thuế bất động sản có thể được thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, bưu phiếu hoặc thẻ tín dụng. Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng, hoặc e-check miễn phí có thể được thực hiện trực tuyến tại trang mạng www.hctax.net, hoặc qua điện thoại tại số 713-274-(CARD) 2273. Chi phiếu và phiếu chuyển tiền có thể được gửi thư tới P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622.

Tất cả các địa điểm thuộc Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris đều có thùng nhận thư để chủ bất động sản có thể đến nộp tiền thanh toán thuế bất động sản của họ. Khách hàng sẽ nhận được phiếu biên nhận từ thùng tài liệu.

Đối với tất cả các khoản thanh toán thuế bất động sản, các chủ bất động sản có thể truy cập, xem, và in bản sao biên nhận thuế bất động sản của mình sau khi tiền thanh toán đã được xử lý bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại www.hctax.net.

“Tôi cũng muốn khuyến khích các chủ bất động sản có thắc mắc về thuế bất động sản liên lạc với văn phòng của tôi để được trợ giúp. Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu một cuộc họp tại văn phòng, một cuộc họp qua Zoom hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ qua điện thoại. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị,” bà Bennett cho biết thêm.

Các chủ sở hữu bất động sản có thể gửi email tới tax.office@hctx.net để xếp lịch họp qua Zoom. Có thể xếp lịch hẹn tại văn phòng trực tuyến tại www.hctax.net.

Hãy gọi số 713-274-8000 để biết thông tin và theo dõi Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris trên Facebook @HarrisCountyTACOffice, Twitter @HarrisCountyTAC, Instagram @hctaxoffice và Linkedin để được cập nhật thông tin.