Header

THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG

Hạn Nộp Thuế Bất động sản Quận Harris là Ngày 31 Tháng Một, 2023

Có sẵn Một số Tùy chọn Thuận tiện để Thanh toán Thuế Bất động sản

Nhân viên Định giá-Thu Thuế Quận Harris Ann Harris Bennett nhắc nhở các chủ sở hữu bất động sản rằng ngày cuối cùng để thanh toán hầu hết các loại thuế bất động sản năm 2022 là Thứ Ba, ngày 31 Tháng Một, 2023, để tránh bị phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu được cộng dồn vào ngày 1 Tháng Hai, 2023. Nói chung, tất cả các khoản thanh toán thuế bất động sản phải đến hạn vào ngày 31 Tháng Một của năm dương lịch sau năm tính thuế bất động sản.

“Các chủ bất động sản Quận Harris được nhắc nhở rằng thời hạn nộp thuế bất động sản chỉ còn tính bằng ngày,” bà Bennett cho biết. “Chủ sở hữu bất động sản có thể chọn từ nhiều tùy chọn thuận tiện để thanh toán bảng kê thuế bất động sản năm 2022 của mình, chẳng hạn như thanh toán trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng séc điện tử miễn phí. Tôi cũng khuyến khích các cá nhân liên hệ với văn phòng của tôi nếu họ có thắc mắc về bản khai thuế bất động sản của họ. “Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.”

Thanh toán thuế bất động sản có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc séc điện tử miễn phí trực tuyến tại www.hctax.net hoặc qua điện thoại theo số 713-274-(CARD) 2273. Chi phiếu và phiếu chuyển tiền có thể được gửi thư tới P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622. Tiền mặt, lệnh chuyển tiền, séc và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ có thể được sử dụng để thanh toán tại tất cả các địa điểm văn phòng của chúng tôi.

Tất cả các địa điểm của Văn phòng Thuế Quận Harris sẽ mở cửa cho đến 5:30 chiều ngày 31 Tháng Một, 2023, đối với thanh toán trực tiếp. Mỗi địa điểm Văn phòng Thuế đều có một hòm nhận thanh toán để chủ sở hữu bất động sản nộp các khoản thanh toán thuế bất động sản của họ trong thời gian làm việc thông thường và ngày 31 Tháng Một kéo dài.

Đối với tất cả các khoản thanh toán thuế bất động sản, chủ sở hữu bất động sản có thể truy cập/xem và in một bản sao biên lai thuế bất động sản của họ sau khi được xử lý trên trang web của Cơ quan Thuế tại www.hctax.net.

Gọi 713-274-8000 hoặc gửi email đến tax.office@hctx.net để được hỗ trợ và theo dõi Văn phòng Thuế Quận Harris trên Facebook @HarrisCountyTACOffice, Twitter @HarrisCountyTAC, Instagram @hctaxoffice và Linkedin để cập nhật.