Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
27 tháng 1, 2016

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Các Giấy Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri Đến Với Hộp Thư

Các Thay Đổi Giúp cho Cử Tri Tìm Các Địa Điểm Bỏ Phiếu

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan loan báo là các giấy chứng nhận ghi danh cử tri mới được thiết kế đã được gửi đi và các cử tri nên xem xét lai thông tin của họ.

"Với các thay đổi mới này chúng tôi đặt quyền lựa chọn nơi bỏ phiếu vào tay của quý vị," Sullivan nói. "Thường thì, điều thay đổi duy nhất trên giấy chứng nhận là màu sắc, nhưng năm nay, chúng tôi đã quyết định thực hiện một số thay đổi để làm dễ hơn cho các cử tri hiểu về giấy chứng nhận của họ."

Các giấy chứng nhận mới này có màu xanh nhạt (trước đây là màu cam), và bây giờ chúng được phiên dịch thành nhiều thứ tiếng, trong đó có các ghi chú đặc biệt cho bất cứ thay đổi nào về phân khu bầu cử và một mã số QR hướng dẫn các cử tri đến www.harrisvotes.com.

“Chúng tôi lấy tài liệu không còn hợp thời và thay vào đó những sự đổi mới,” Sullivan nói. “Chúng tôi đã có những tiến bộ và cải tiến để giúp vào việc hướng dẫn cho các cử tri.”

Mọi cử tri đã ghi danh nên xem xét lai giấy chứng nhận ghi danh cử tri của mình để chắc chắn là thông tin đúng. Nếu cử tri thay đổi tên họ của mình và dọn đi nơi khác trong quận, xin vào trang mạng www.hctax.net, đi đến phần Ghi Danh Cử Tri (Voter Registration) và bấm vào nối kết Đổi Tên/Địa Chỉ (Name/Address Change). Chúng tôi muốn tạo sự dễ dạng nhất cho việc cập nhật thông tin của quý vị trên trang mạng.

Các cử tri đã ghi danh cũng có thể kiểm tra trên trang mạng của chúng tôi để xem thông tin ghi danh cử tri hiện nay của họ. Bất cứ ai có thắc mắc nên liên lạc với văn phòng tại voters@hctx.net hoặc 713-274-8200.