Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2021

Lịch Làm việc Trong Dịp Nghỉ Lễ của Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris

Văn Phòng Thuế Vụ Mở cửa Nhận Thanh toán Thuế Bất động sản Trực tuyến 24/7

Viên chức Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris Ann Harris Bennett cho biết rằng tất cả các địa điểm trực thuộc Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris sẽ đóng cửa vào ngày 23 và 24 Tháng Mười Hai để nghỉ lễ Giáng Sinh. Tất cả các văn phòng cũng sẽ đóng cửa vào ngày 31 Tháng Mười Hai, Ngày Trước Năm Mới.

“Các cư dân Quận Harris và chủ bất động sản được nhắc nhở rằng mặc dù tất cả các địa điểm thuộc Văn Phòng Thuế Vụ sẽ đóng cửa vào dịp nghỉ lễ, họ vẫn có thể đăng ký gia hạn tự động và trả thuế bất động sản trực tuyến 24/7,” bà Bennett cho biết. “Ngoài ra, các chủ bất động sản có thể chọn trả thuế bất động sản của mình qua điện thoại dùng e-check miễn phí.”

Các tùy chọn để gia hạn đăng ký xe của quý vị trực tuyến hoặc qua thư:

Trả Thuế Bất động sản Trực tuyến hay qua Điện thoại

Tiền thuế bất động sản có thể được thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, bưu phiếu hoặc thẻ tín dụng. Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng, hoặc e-check miễn phí có thể được thực hiện trực tuyến tại trang mạng www.hctax.net/, hoặc qua điện thoại tại số 713-274-(CARD) 2273. Chi phiếu và phiếu chuyển tiền có thể được gửi thư tới P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622.

*Lưu ý đặc biệt – phí giao dịch thẻ ghi nợ VISA đối với các loại thuế bất động sản được thanh toán trực tuyến và qua điện thoại đã thay đổi. Tất cả các khoản phí giao dịch thẻ ghi nợ Visa hiện là 2.35% của giao dịch với mức tối thiểu là $1.00.

Tất cả các địa điểm thuộc Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris đều có thùng nhận thư để chủ bất động sản có thể đến thả tiền thanh toán thuế bất động sản của họ vào. Phiếu biên nhận sẽ được gửi qua thư cho chủ bất động sản sau khi tiền thanh toán thuế bất động sản của họ đã được xử lý.

“Tôi cũng muốn khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản đang gặp khó khăn trong việc trả các hóa đơn thuế bất động sản của mình liên hệ với Văn Phòng Thuế Vụ để yêu cầu một kế hoạch thanh toán trả góp. Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu một cuộc họp tại văn phòng, một cuộc họp qua Zoom hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ qua điện thoại. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị,” bà Bennett cho biết thêm.

Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán trả góp trực tuyến tại www.hctax.net/, qua email theo địa chỉ installmentpaymentplan@tax.hctx.net, hoặc qua điện thoại theo số 713-274-8000. Các chủ sở hữu bất động sản có thể gửi email tới tax.office@hctx.net để yêu cầu lấy lịch hẹn tại văn phòng hoặc đặt lịch một cuộc họp qua Zoom.

Tất cả các địa điểm của Văn Phòng Thuế Vụ sẽ đóng cửa lúc 4:30 p.m. vào ngày 30 Tháng Mười Hai, 2021.

Hãy gọi số 713-274-8000 để biết thông tin và theo dõi Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris trên Facebook @HarrisCountyTACOffice, Twitter @HarrisCountyTAC, Instagram @hctaxoffice và Linkedin để được cập nhật thông tin.