Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 3 tháng 8, 2015

Liên Lạc: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Thời Gian Gia Hạn Giấy Đăng Bộ Xe Hơi Được Triển Hạn tại Các Siêu Thị

Mike Sullivan đưa ra thêm nhiều lựa chọn cho người lái xe cần gia hạn giấy đăng bộ xe hơi

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan đã triển hạn thời gian gia hạn cho những người lái xe để họ cập nhật giấy đăng bộ đã hết hạn tại siêu thị địa phương của họ.

“Tiểu bang luôn từng cho người lái xe một thời hạn gia ân để gia hạn giấy đăng bộ của họ sau khi đã hết hạn,” Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan nói. “Tại Quận Harris, những người lái xe có 5-ngày thời hạn gia ân để gia hạn giấy đăng bộ tại siêu thị địa phương của họ. Sau thời gian đó, họ sẽ phải gia hạn tại một văn phòng chi nhánh của Nhân Viên Thu Thuế-Định Thuế. Hiệu lực ngay tức khắc, tôi triển hạn thời gian gia hạn từ 5-ngày đến 30-ngày để những người lái xe có thể gia hạn và nhận được nhãn đăng bộ tại các siêu thị, như H-E-B, Kroger, Randalls và Fiesta.”

Việc triển hạn này sẽ cho phép những người lái xe gia hạn giấy đăng bộ 30 ngày sau khi hết hạn tại bất cứ địa điểm nào hợp tác với văn phòng Nhân Viên Thu Thuế Định Thuế Quận Harris, nếu họ không nhận được giấy phạt vì giấy đăng bộ hết hạn. Nếu một người lái xe đã nhận giấy phạt, người đó sẽ phải gia hạn tại bất cứ văn phòng chi nhánh của Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris.

“Đầu năm nay, chúng tôi đã cho tung ra chương trình One Sticker tại Quận Harris, và tôi biết rằng vẫn còn có sự nhầm lẫn về cách thức hoạt động của chương trình,” ông Sullivan nói. “Vì vậy tôi muốn những người lái xe có thêm sự lựa chọn và tạo điều kiện dễ dàng cho họ có thể xin gia hạn giấy đăng bộ. Vì lý do này, tôi đã quyết định cho triển hạn thời gian để gia hạn giấy đăng bộ.”

Ngoài việc đi đến những nơi như các siêu thị tại địa phương và Văn Phòng của Nhân Viên Thu Thuế-Định Thuế, những người lái xe cũng có thể gia hạn giấy đăng bộ xe hơi trên mạng và qua thư. Các chỉ dẫn được ghi rõ ràng trên đơn gia hạn ghi danh giấy đăng bộ xe hơi. Cũng xin ghi nhớ một điều quan trọng là sự triển hạn cho việc gia hạn ghi danh này không kéo dài thời hạn gia ân được cho phép bởi luật pháp và những người lái xe có thể nhận được giấy phạt nếu họ sử dụng một chiếc xe mà giấy đăng bộ đã hết hạn.

Để xem đầy đủ danh sách các địa điểm hợp tác gia hạn giấy đăng bộ xe hơi, xin vào www.hctax.net.

Đơn Vị Phục Vụ Xe Cơ Giới của Văn Phòng Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris thực hiện trên 4 triệu rưỡi giao dịch về xe hơi tại Quận Harris mỗi năm. Đơn vị này cũng làm việc chặt chẽ với Nha Lộ Vận Texas để đăng bộ cho xe cơ giới, thu thập lệ phí đăng bộ và chủ quyền và cấp giấy tờ cho những người hợp lệ. Tìm hiểu thêm về Đơn Vị Phục Vụ Xe Cơ Giới bằng cách vào trang mạng www.hctax.net.