Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
Ngày 2 Tháng 4 Năm 2015

Liên Lạc Truyền Thông: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Thống Nhất Ngày 9 Tháng 5

Ngày 9 Tháng 4 là Ngày Cuối Cùng để Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tháng 5

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế của Quận Harris, Mike Sullivan nhắc nhở công dân rằng ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Thống Nhất vào Ngày 9 Tháng 5 sắp đến. Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tháng 5 là ngày 9 tháng 4 năm 2015.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cho biết: “Ghi danh bỏ phiếu rất đơn giản và đảm bảo rằng ý kiến của quý vị được nghe thấy trong cộng đồng.” “Quý vị có thể tìm thấy tất cả các mẫu cần thiết để ghi danh bỏ phiếu trên trang web của tôi tại www.hctax.net hoặc bằng cách đến địa điểm chi nhánh của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế. Văn phòng của tôi phải nhận được đơn đăng ký ghi danh bỏ phiếu trễ nhất vào ngày 9 tháng 4 năm 2015 hoặc đơn đăng ký ghi danh được đóng dấu bưu điện trễ nhất vào ngày này để người nộp đơn đủ điều kiện bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Ngày 9 Tháng 5.”

Nếu cử tri đã ghi danh chuyển chỗ ở trong khu vực Quận Harris hoặc đổi tên, họ có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri bằng cách truy cập vào www.hctax.net và nhấp vào nút Name/Address Change (Thay Đổi Tên/Địa Chỉ) dưới tab Voter Registration (Ghi Danh của Cử Tri).

Hiện tại, Quận Harris có 2,015,215 cử tri đã ghi danh. Nhiều đô thị, khu học chánh, khu vực đô thị tiện ích công cộng và khu vực dịch vụ khẩn cấp tiến hành bầu cử vào ngày 9 tháng 5 năm 2015.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Hạt Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập vào www.hctax.net.