Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
21 tháng Tư, 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Mike Sullivan Đề Nghị Những Phương Pháp Để Giảm Thuế

Phản Đối Giá Thẩm Định và Miễn Thuế cho Cư Dân, Cựu Chiến Binh và Người Phế Tật

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan đưa ra những giải pháp đơn giản có thể giúp cho các chủ sở hữu giảm bớt gánh nặng thuế một cách đáng kể.

“Cơ Quan Thẩm Định Quận Harris (HCAD) hiện đã gửi giấy thẩm định cho năm 2014 đến các chủ sở hữu và nhiều cư dân nhận thấy được mức gia tăng đáng kể trên giá trị của họ vì sự phát triển của khu vực,” theo lời Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan. “Tôi muốn nhắc nhở người dân đóng thuế rằng có vài phương cách để giảm bớt gánh nặng thuế cho quý vị.”

Luật tiểu bang Texas cho phép các chủ sở hữu phản đối giá trị sở hữu nếu họ thấy rằng giá thẩm định quá cao so với giá thị trường. “ Quý vị có thể nộp đơn trên mạng qua HCAD (www.hcad.org) hoặc điền đơn và gửi đi kèm với giấy báo thẩm định giá nhà của quý vị,” ông Sullivan cho biết. “Hãy nhớ cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt khi điền đơn phản đối, từ những căn nhà có giá tương tự trong vùng quý vị cư ngụ cho đến những thay đổi về nhà cửa hay đất đai của quý vị. Tất cả những chi tiết này sẽ giúp cho việc quý vị phản đối và có thể làm giảm bớt giá nhà, có nghĩa là hoá đơn thuế bất động sản của quý vị cũng sẽ thấp hơn vào cuối năm.

Những loại miễn thuế cũng có thể giúp giảm bớt thuế sở hữu của quý vị. “Có rất nhiều loại thuế được miễn dành cho người sở hữu,” ông Sullivan nói. “Những loại miễn thuế cần ghi rõ trong giấy báo thẩm định của quý vị.” Hãy duyệt lại để biết chắc chắn quý vị đang được miễn thuế theo đúng điều kiện cho phép. Nếu quý vị quên nộp đơn xin miễn thuế cư dân năm vừa qua, quý vị có thể nộp đơn xin cho cả hai năm 2013 và 2014 và một khi được chấp thuận, quý vị có thể nhận được tiền hoàn trả cho thuế đã đóng năm 2013 vừa qua.

Những loại miễn thuế thông thường nhất:
- Cư dân - Người đóng thuế hiện là chủ sở hữu và sống tại ngôi nhà mình làm chủ kể từ ngày 1 tháng Giêng
- Trên 65 - Người đóng thuế trên 65 tuổi, hiện là chủ sở hữu và sống tại ngôi nhà mình làm chủ
- Cư dân tàn tật - Người đóng thuế hội đủ điều kiện vì tình trạng tàn tật
- Cựu Thương Phế Binh - Cựu chiến binh hội đủ điều kiện vì tình trạng tàn phế

Xin vào trang mạng www.hcad.org để xem và xin những loại miễn thuế cho các loại thuế sở hữu. Nộp đơn xin miễn thuế hoàn toàn miễn phí và quý vị sẽ được giúp đỡ nếu có thắc mắc. Người đóng thuế cũng có thể liên lạc với văn phòng Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế qua số điện thoại (713) 274-8000 hoặc gửi email về tax.office@hctx.net.