Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
Ngày 13 tháng 4 năm 2014

Liên Lạc Truyền Thông: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Mike Sullivan Mở Hội Thảo Thuế Tài Sản

Hội thảo hướng dẫn người dân về cách chống lại việc gia tăng giá trị thẩm định

Hôm nay, Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan đã thông báo một đợt Hội Thảo Thuế Tài Sản mới để hướng dẫn các chủ sở hữu tài sản cách giảm bớt gánh nặng thuế của mình qua việc phản đối, miễn giảm và nhiều cách khác.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế, Mike Sullivan cho biết: "Nhiều chủ sở hữu tài sản đã nhận được thông báo thẩm định từ Khu Thẩm Định Thuế Quận Harris (HCAD) và tôi biết họ rất lo ngại về việc gia tăng các giá trị thẩm định". "Với những cư dân mới chuyển đến khu vực của chúng ta mỗi năm, tôi xin mời tất cả các chủ nhà đến tham dự Hội Thảo Thuế Tài Sản của chúng tôi để thảo luận về cách họ có thể làm giảm giá trị thẩm định của mình thông qua miễn giảm và phản đối những giá trị đó. Tôi muốn bảo đảm rằng người nộp thuế hiểu rõ quyền của họ và được chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến hành phản đối. "

Hội Thảo Thuế Tài Sản được mở ra công khai và sẽ thảo luận về cách phản đối thuế tài sản, tìm hiểu các trường hợp miễn giảm sẵn có và cách đăng ký kế hoạch thanh toán đối với các hóa đơn thuế quá hạn. Nhân Viên Văn Phòng Định Thuế - Thu Thuế và Khu Thẩm Định Thuế Quận Harris luôn trực sẵn để trả lời những câu hỏi của quý vị.

Nếu có thắc mắc về Hội Thảo Thuế Tài Sản, người dân có thể gọi tới văn phòng của chúng tôi ở số (713) 274-8000 hoặc email tax.office@hctx.net. Hạn cuối cùng để nộp đơn phản đối thuế tài sản là ngày 01 tháng 6 năm 2015. Vui lòng xem lịch trình dưới đây:

Ngày Thời gian Địa điểm Địa chỉ (Address)
21/4/2015 10:00 sáng Tracy Gee Community Center 3599 Westcenter Drive, 77042
22/4/2015 10:00 sáng Third Ward Multi-Service Center 3611 Ennis Street, 77004
27/4/2015 10:00 sáng Independence Heights Community Center 603 East 35th Street, 77022
5/5/2015 9:00 sáng Neighborhood Centers, Inc.: Cleveland Ripley 720 Fairmont Parkway, 77504
7/5/2015 6:00 chiều Trini Mendenhall Community Center 1414 Wirt Road, 77055
12/5/2015 6:30 chiều Lone Star College - Kingwood (ROOM PAC 125) 20000 Kingwood Drive, 77339
13/5/2015 10:30 sáng Trotter Family YMCA 1331 Augusta Drive, 77057
14/5/2015 6:00 chiều Neighborhood Centers, Inc.: Baker Ripley 6500 Rookin Street, 77074
20/5/2015 6:30 chiều Power Center (Green Room) 12401 S Post Oak Road, 77045
21/5/2015 6:00 chiều Neighborhood Centers, Inc.: Ripley House 4410 Navigation Boulevard, 77011