Logo

PHÁT HÀNH NGAY
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 5 tháng Tư, 2016

Liên lạc: Jessica Holloway
Văn Phòng: 713-274-8003
Jessica.Holloway@hctx.net

Ngày 7 tháng Tư: Hạn chót Ghi danh Bỏ phiếu Ngày 7 tháng Tư Bầu cử Đồng bộ Hạn chế

Viên chức Giám định Thuế Quận Harris Mike Sullivan nhắc các công dân rằng ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu Đồng bộ Hạn chế là ngày 7 tháng Tư, 2016.

“ Việc ghi danh bỏ phiếu hết sức đơn giản và điều này bảo đảm tiếng nói của quý vị được nghe trong cộng đồng” Viên chức Giám định Thuế Quận Harris Mike Sullivan nói “Quý vị có thể tìm thấy tất cả các biểu mẫu cần thiết để ghi danh bỏ phiếu nơi trang mạng của tôi ở www.hctax.net hay truy cập địa điểm chi nhánh Viên chức Giám định Thuế. Đơn xin ghi danh cử tri phải được nhận ở văn phòng của tôi hay có đóng dấu bưu điện hạn chót là ngày 7 tháng Tư, 2016 cho những người làm đơn hội đủ điều kiện bỏ phiếu Đồng bộ Hạn chế vào ngày 7 tháng Tư, 2016.”

Nếu một cử tri đã ghi danh đã dời nhà trong phạm vi quận Harris hoặc đã thay đổi tên mình, họ có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấp chuột vào nút Thay đổi Tên/Địa chỉ dưới thanh Ghi danh Cử tri.

Hiện tại, Quận Harris đã có hơn 2.1 triệu cử tri ghi danh. Nhiều thành phố khác nhau, khu học chánh, khu đô thị tiện ích công cộng và khu dịch vụ khẩn cấp thực hiện bỏ phiếu ngày 7 tháng năm, 2016.

Viên chức Giám định Thuế Quận Harris Mike Sullivan cũng là người giữ sổ Ghi danh Cử tri quận Harris, thực hiện các hoạt động ghi danh cho cử tri và duy trì một danh sách cử tri ghi danh đã được chứng nhận. Để tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập www.hctax.net.

HCTO List of May 7 Election Entities as of 2016-04-05